GPS Tracker G31 & G32

News RSS for News

GDPR Privacy Policy update

At YachtSafe we value and protect your personal integrity.
2018-05-22

New version of the previously updated APP

A new version of the app for iOS and Android is now available to download. Please first update your mobilphone to at least iOS 10.3 or Android-version 6.0 or higher.
2018-01-02

Webpage problem with the browser Safari

Dear customer: please choose the browsers chrome or firefox when you log in to your account or when to buy GSM trafic.
2017-12-06

Försäljningsvillkor Företag

Tillämplighet

Vetel AB:s Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Vetel AB:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av Vetel AB:s publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom Vetel AB:s hemsida utgör Vetel AB:s s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Vetel AB:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.

 

Pris och Betalning

Priserna på Vetel AB:s s hemsida uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. Mellan Vetel AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.

Försäljning till företag sker antingen med kontokort, internetbetalning innan leverans eller efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum.  

Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Vetel AB:s tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift.  

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Grundfrakten är för närvarande från 150 kr exkl. moms för mindre och normalt 250 kr exkl. moms för större paket. Varor kan också avhämtas hos Vetel AB.

Leverans

Normal leveranstid i Sverige är 1 – 3 dagar från order. Order mottagna före klockan 10.00 avseende lagerhållna produkter expedieras normalt samma dag. Vetel AB:s anlitar Posten Företagspaket, Posten Sverige AB och i förekommande fall budfirmor för leverans. Till företag levereras godset direkt till leveransadressen. Om företagets leveransadress är en postbox eller har ett boxpostnummer levereras varan med postpaket till postens utlämningsställe, utkörning ingår inte i denna tjänst. Posten gör normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 och 16:00 vardagar, finns ingen på plats levereras godset till närmsta postcenter för avhämtning om kollit väger under 20Kg. Kollin med vikt mellan 20-35Kg lämnas på postterminal eller åkeri. Ny utkörning kan beställas via Postens kundtjänst på 0771-333310 (knappval 1) till en extra kostnad enligt postens prislista.

Återköp

För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning inte har brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Vetel AB återköp under 10 dagar från leverans. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för GSM-trafik.

Vid återköp skall kund ersätta Vetel AB:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Vetel AB eller faktureras separat.

Vid återköp skall kund kontakta Vetel AB:s kundservice på info@vetel.se eller på 031-22 00 70 och uppge order och fakturanummer. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Vetel AB vara betald samt skall ordersedel och faktura medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Vetel AB i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när Vetel AB mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med A

Ansvar för varan

Ansvar för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör.

Garanti                                                

Vetel AB lämnar generellt 12 månaders garanti. För vidarförsäljning till privatkund lämnar Vetel lagstadgad garanti enligt konsumentköplagen för produkten för de återförsäljare som Vetel har godkänt. Vetel har rätt, men inte skyldighet, att kräva att hantering av garantiärenden går via av Vetel accepterad återförsäljare.   År 2 och 3 har privatkunder reklamationsrätt. Under år 2 och 3 står privatkunden för alla eventuella frakt och servicekostnader till dess att fabriksfel är bevisat. Bevisbördan ligger på privatkunden.

 

Reklamation

För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Vetel AB omgående, dock senast 10 dagar från leverans.
Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 10 dagar förbehåller sig Vetel AB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas.
Vid reklamation skall kund kontakta Vetel AB:s kundservice på telefon eller via info@vetel.se och uppge order och fakturanummer samt orsak till reklamationen. Varan skall återersändas inom 10 dagar för att reklamationen skall anses giltig om inte annat avtalats mellan Vetel och kund.Vid retur av varan skall returfrakten till Vetel AB vara betald samt ordersedel och faktura jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller saknas någon handling återsänds varan till kunden. Returer skall återsändas i originalförpackning samt väl förpackade i av posten godkänt emballage (ex vis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund.

Vetel AB förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan samt debitering av testavgift om 250 kr jämte moms om varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras.

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Posten på telefon 0771-33 33 10 för företag och 020-232221 för privatpersoner och till Vetel AB på telefon eller via info@vetel.se

 

Ansvar för fel

I förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som Vetel AB ansvarar för, åtar sig Vetel AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Vetel AB ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Vetel AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida